Regulamin darmowych zwrotów

§1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Z darmowych zwrotów może skorzystać wyłącznie Klient sklepu internetowego www.v2.skiddou.com, który dokonał zakupów w sklepie internetowym tj. złożył co najmniej jedno opłacone i zrealizowane (dostarczone) zamówienie przy użyciu logowania do konta użytkownika lub bez rejestracji. 2. Darmowe zwroty obejmują wyłącznie zamówienia, w których jako adres dostarczenia zakupionego towaru został wskazany adres […]

Regulamin Programu Poleceń

Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Organizator – SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60- 105), ul. Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca […]

Regulamin określający zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym v2.skiddou.com

I. Słownik pojęć:1. Sprzedawca – skiddoü Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 77925030962. Klient – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy […]

Regulamin konkursu „Mały Ambasador Uśmiechu”

§ 1. Postanowienia ogólne  1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Mały Ambasador Uśmiechu”, mającym na celu wyłonienie i nawiązanie współpracy z osobą, która zostanie Ambasadorem marki skiddoü, zwanego dalej „Konkursem”.  2. Organizatorem Konkursu jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez […]

Regulamin Konkursu #uśmiechytacierzyństwa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #uśmiechytacierzyństwa jest skiddoü Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000907265; NIP: 7792503096; REGON: 382571778, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę Konkursu i […]

Regulamin promocji newsletter

Regulamin promocji „uśmiech na powitanie“ z dnia 22 kwietnia 2021 roku Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez skiddoü Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Kod rabatowy – jednorazowy rabat na zakup produktów. Newsletter –newsletter przesyłany przez skiddoü i stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. […]

Regulamin newslettera

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE) ustanawia się niniejszy Regulamin. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: skiddoü – SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, spełniająca definicję Usługodawcy w rozumieniu przepisu […]

Regulamin sklepu internetowego skiddoü

§ 1Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym skiddoü działającym pod adresem: www.v2.skiddou.com.2. Administratorem sklepu internetowego jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, […]