skiddoü

Regulamin określający zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym v2.skiddou.com

I. Słownik pojęć:
1. Sprzedawca – skiddoü Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096
2. Klient – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji, albo akcji marketingowej organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy;
3. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym http://skiddou.de  prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
4. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod domeną: www.v2.skiddou.com
5. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym: www.v2.skiddou.com;
6. Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie sklepu internetowego www.v2.skiddou.com i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Towarów;
7. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie, dostępny pod adresem: http://skiddou.de/regulaminy .

II. Warunki ogólne
1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji, akcji marketingowej lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym, tj. kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Ważność i wartość Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.
1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji, lub akcji marketingowej.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „kod kuponu” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedający zwróci Klientowi kwotę pieniężną równą kwocie faktycznie zapłaconej przez Klienta (kwota po uwzględnieniu kodu rabatowego). Powyższe dotyczy także sytuacji zwrotu pieniędzy w przypadku istotnej wady towaru zgłoszonej przez Klienta w drodze rękojmi.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej zwrot tej kwoty pieniężnej może nastąpić na kartę upominkową, za wyraźną zgodą Klienta.

V. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://skiddou.de/regulaminy.
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2021