skiddoü

Regulamin darmowych zwrotów

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Z darmowych zwrotów może skorzystać wyłącznie Klient sklepu internetowego www.v2.skiddou.com, który dokonał zakupów w sklepie internetowym tj. złożył co najmniej jedno opłacone i zrealizowane (dostarczone) zamówienie przy użyciu logowania do konta użytkownika lub bez rejestracji.

2. Darmowe zwroty obejmują wyłącznie zamówienia, w których jako adres dostarczenia zakupionego towaru został wskazany adres na terenie Polski.

3. Skorzystanie z darmowego zwrotu jest dobrowolne i nieodpłatne dla Klienta. Sprzedawca pokrywa koszt przesyłki zwrotnej.

4. W przypadku zakupu kilku produktów przy złożeniu jednego zamówienia, darmowy zwrot przysługuje na dowolną liczbę produktów z danego zamówienia (wszystkich lub części z nich) w ramach ustalonego przez Sprzedawcę 30 dniowego terminu na zwrot produktów.

5. Korzystając z promocji „Darmowe zwroty “ dostępną opcją zwrotu środków Klientowi jest zwrot kwoty na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zakupu. W przypadku płatności za zamówienie poprzez PayU kwota również zostanie automatycznie zwrócona na konto, z którego zostały opłacone Twoje zakupy. Jeżeli zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, w  formularzu zwrotu pojawi się opcja uzupełnienia numeru konta bankowego do zwrotu pieniędzy.

§2 PROCEDURA

1. W celu skorzystania z darmowego zwrotu należy:

a. wejść w zakładkę na stronie sklepu internetowego „Serwis i zwroty”,

b. wybrać jedną z dwóch możliwych opcji darmowego zwrotu: Paczkomat InPost lub kurier DPD poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk, z zastrzeżeniem, iż opcja darmowego zwrotu poprzez kuriera DPD jest możliwa jedynie w przypadku, gdy Klient pierwotnie otrzymał zamówienie za pośrednictwem DPD.

2. Po wyborze odpowiedniej dla Klienta opcji darmowego zwrotu, Klient zostaje przeniesiony na stronę internetową wybranego przewoźnika, na której powinien uzupełnić formularz zwrotu.

3. Klient po zakończeniu procedury zwrotu na stronie internetowej InPost otrzymuje etykietę zwrotną. Po otrzymaniu etykiety, Klient umieszcza wygenerowaną etykietę zwrotną Inpost na paczce zwrotnej i dostarcza ją do wybranego przez siebie paczkomatu Inpost w Polsce, umieszczając ją w jednej ze skrytek zgodnie  z zasadami funkcjonowania paczkomatu. Na ekranie paczkomatu należy wybrać opcję nadania paczki. Paczkomat automatycznie otworzy skrytkę po wprowadzeniu danych z etykiety zwrotnej. Należy umieścić paczkę w skrytce i następnie zamknąć skrytkę.

4. Klient po zakończeniu procedury zwrotu na stronie internetowej DPD nie otrzyma etykiety zwrotu. Kurier DPD stawi się w wybranym czasie i miejscu przez Klienta. To Kurier DPD będzie posiadał gotową etykietę adresową do naklejenia na paczkę. Jeśli Klient zwraca paczkę w opakowaniu DPD winien usunąć starą etykietę adresową. Klient powinien odebrać od Kuriera DPD potwierdzenie nadania przesyłki i zachować je aż do momentu rozliczenia zwrotu. Dokument ten potwierdza, że Klient przekazał paczkę Kurierowi DPD.

5. Niezależnie od wyboru przewoźnika, zwracane produkty powinny być bezpiecznie zapakowane do kartonu (najlepiej oryginalnego w jakim Klient otrzymał przesyłkę). Do przesyłki należy dołączyć fakturę, lub inny dokument sprzedaży.

6. Sprzedawca dokona weryfikacji poprawności zwrotu dokonanej przez Klienta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu.

7. Klient zostanie powiadomiony o uznaniu zwrotu za pomocą wiadomości email wysłanej na adres Klienta wskazany przy składaniu zamówienia lub przypisany do konta Klienta.

8. W przypadku prawidłowego zwrotu, Sprzedawca zwróci Klientowi środki w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktów do Sprzedawcy.

§3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania zwrotów, Klienci powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia w formie wiadomości e-mail o prawidłowym dokonaniu zwrotu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu łącz teleinformatycznych, sieci Internet, serwerów, interfejsów, przeglądarek Klienta oraz poczty elektronicznej Klienta.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronie http://skiddou.de.

2. Skorzystanie z darmowych zwrotów wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.